ร่องทุกข์เราทำเอง

posted on 05 Mar 2010 18:42 by rednary

เวลาเจอความทุกข์บางอย่าง  แปลกใจซำเหมอๆว่าทำไมมันมาแบบเดิม

ทำไมมันมี pattern ของความทุกข์เดิมๆ  เรื่องราวคล้ายๆเดิม แปรเปลี่ยนแค่ผู้เล่นและเหตุการณ์

แต่เค้าโครงทุกอย่าง ช่างเหมือนเดิม

ก็เคยคิด ยังคิดอยู่ซำเหมอๆ นะว่า เป็นบททดสอบที่เราข้ามไม่ผ่านพาสชั้นซักที

รู้ก้อรู้  แต่จะข้ามผ่านยังไงดี  ยากจัง..ยากจัง

 

ตอนนี้หยิบมาดูทุกข์เก่า  ทุกข์ใหม่  ก็รู้  ตระหนักรู้ในใจ  เงื่อนไขความทุกข์เหล่านั้นฉันสร้างเอง

ด้วยภูมิหลังบางอย่าง  ทำให้ฉันสร้างร่องของความทุกข์ขึ้นมา

ฉันใฝ่หาการยอมรับ  เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ของอะไรบางอย่างเสมอ  

ฉันกลัวการถูกปฏิเสธและถูกละทิ้ง

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มาสะกิดยังความกลัวและกิเลสเหล่านี้  ฉันก็รู้สึกทุกข์

ฉันปรุงแต่งด้วยความคิด ...ฉันก็ทุกข์

ฉันโต้ตอบกับสถานการณ์เพื่อผดุงรักษาตัวตน  หักลบความกลัว..กูก็ทุกข์อีก

การเห็นร่องทุกข์ ร่องกเลส  ร่องอารมณ์ ช่วยสะสมความรู้ตัว 

ช่วยขยับตัวออกจากร่องได้เร็วขึ้นอยู่บ้างก็จริง

แต่ร่องก็คือร่อง ...มันทำให้ติด ทำให้ขัด  มันเป็นอุปสรรคของการเดินทาง

เห็นบ่อยๆ  ก็ตกลงร่องน้อยหน่อย

รู้ตัวบ่อยๆ  ก็ข้ามร่องได้บ่อยหน่อย

แต่จะดีวิเศษมั่กๆๆ   ถ้าไม่ถือสา  เอาจริงเอาจังกับร่อง  ทำให้ร่องไม่เป็นร่อง

ร่องก็อาจจะกลายเป็นแค่รอย

แรกๆรอยอาจจะลึกอยู่เสียหน่อย  นานๆเข้ารอยก็อาจจะบางลง ตื้นลง

ไว้ให้ดู ให้ระลึกรู้ เห็นตน  แต่ไม่กลายเป็นอุปสรรคใจจนทุรนเหมือนที่ผ่านมา

 

Comment

Comment:

Tweet

: ) ขอบคุณค่ะ สำหรับกำลังใจ

#2 By RED NAREE on 2010-03-17 18:17

ร่องลึกอาจจะเป็นรอยเล็กๆได้ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

#1 By Clepsydra:: on 2010-03-05 22:01