กระทำโดยไม่กระทำ

posted on 05 Mar 2010 18:37 by rednary

เรียนรู้ที่จะกระทำโดยไม่กระทำ  กระทำโดยไม่คาดหวัง  กว่าจะทำได้  ยากมากๆๆ

แต่พอทำได้บ้าง  ก็คลายทุกข์ไปเยอะ

ยังกระทำสิ่งต่างๆเหมือนเดิม   แต่ท่าทีของกระทำเปลี่ยนไป

ไม่มีเราผู้กระทำ  ปราศจากความคาดหวังปรุงแต่งใดๆ 

มีเพียงการกระทำที่เกิดขึ้น และมีการกระทำอื่นๆของใครอื่นๆ

ริ้วคลื่นจากหินในมือเราที่โยนลงสู่ ผิวน้ำ

ริ้วระลอกคลื่นจากวิถีอื่น การตกกระทบอื่นๆมากมาย

แรงต่างๆทั้งหนุนเนื่อง และเลือนสลาย

ไยใส่ใจไขว่ค้นหาผู้กระทำ?

Comment

Comment:

Tweet

ผมเองก็เคยพยายามทำแบบนี้ มีความสุขระดับหนึ่ง

แต่ก็อย่างว่า ธรรมชาติของจิตใจมักลงไปที่ต่ำเสมอ

การเพียรมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

#4 By Utopian Daydreamer on 2010-03-05 18:47

ปรัชญา...open-mounthed smile

#3 By Thatwednesday on 2010-03-05 18:46

Hot!

#2 By Babygirl... on 2010-03-05 18:46

"แรงต่างๆทั้งหนุนเนื่อง และเลือนสลาย

ไยใส่ใจไขว่ค้นหาผู้กระทำ? "

เป็นวลีที่เท่มากค่ะ O_O

#1 By Giff on 2010-03-05 18:44