ร่องกิเลส

posted on 10 Feb 2010 11:36 by rednary

 

วานนี้ ...กระทั่งวันนี้   ความทุกข์ยังเกาะกุมในใจ

ฉันรู้ว่าทำไม

เรื่องราวใหม่  สถานการณ์ใหม่

หัวใจฉันแปรไหว  ขึ้นและตกลงตามสถานการณ์

 

วานนี้...วันนี้

เรื่องราวใหม่ๆ  ฉันยังคงทุกข์ใจ

เพราะยังติดอยู่ในร่องกิเลสเดิมๆของตนเอง

 

ฉันใฝ่หาพื้นที่  การเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่าง

ฉันกลัวการถูกปฏิเสธ  กลัวการไม่ยอมรับ

ยิ่งขาดหาย...ฉันยิ่งไขว่คว้า

 

การยอมรับความจริงเป็นเรื่องเจ็บปวด

การยอมรับความทุกข์ของตนเอง  เผชิญหน้ามองความทุกข์ มองตัวตนที่บิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์  มองร่องกิเลสของตนเองด้วยเมตตา เป็นเรื่องเจ็บปวด  โดยเฉพาะกับมนุษย์ที่ใฝ่ดี ติดดี มีโอหังทางจริยธรรมเช่นนี้

 

ความดีสำหรับฉัน  อาจจะกลายเป็นร่องกิเลสไปได้หากไม่พิจารณา

สำหรับคนอื่นฉันไม่รู้..ไม่รู้...

Comment

Comment:

Tweet