ระยะหลังๆมา  ฉันยอมรับว่าสิ่งที่เราเจออันส่งผลให้รู้สึกในแง่ร้าย แง่ลบ 

ความรู้สึกทุกข์อันเกิดจากสิ่งต่างๆ  สถานการณ์  ผู้คน  เหล่านั้นเป็นข้อจำกัดของฉันเอง

 

สิ่งที่ฉันรู้สึกมากอาจจะเป็น  การถูกใช้อำนาจ กดข่ม ซึ่งภายในตัวฉันเองก็อาจจะมีสิ่งนั้นอยู่

สิ่งที่ทำให้ฉันโกรธมาก  อาจจะเป็นอััตตา  ความกลัวที่จะไม่ได้รับความสำคัญและการยอมรับ

ความกลัวของคนเรานั้นลึกซึ้ง  ความกลัวบางอย่างเราคาดไม่ถึง ว่าเราจะมีมันอยู่

 

จะข้ามผ่านข้อจำกัดบางอย่างได้  ต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวเก่าๆที่นอนเนื่องอยู่ภายใน

จะข้ามผ่านความทุกข์  ความไม่พอใจหลายสิ่งหลายอย่างได้

ต้องทำงานกับข้อจำกัดของใจตนเอง

Comment

Comment:

Tweet

ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด big smile

#2 By Krai W. on 2010-01-31 20:10

เป็นกำลังใจให้นะคะ
fighttobig smile

#1 By HOO - ey on 2010-01-31 18:25