ดูแลตนเอง

posted on 19 Sep 2009 14:09 by rednary

 

การดูแลตนเอง

เป็นเงื่อนไขหลัก  เงื่อนไขสำคัญของการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

ถ้าดูแลตนเองไม่ดี  ก็ดูแลคนอื่นไม่ได้

ถ้าดูแลตนเองไม่ดี  คนที่อยู่ใกล้ไยไม่ลำบากลำบนไปด้วย

ถ้าดูแลตนเองไม่ได้  ก็ไม่ต้องแส่หาใครมาดูแล ถ้าไม่อยากมีหนี้สินติดพันใจ

 

เราเป็นคนเชื่อว่าคนเราคบกันอย่างน้อยต้องมีศีล ศรัทธาเสมอกัน

ความแตกต่างเป็นแรงดึงดูด ความแตกต่างเป็นการเรียนรู้

แต่หลักศรัทธาที่ยึดถือ มุมมองต่อโลกที่ยึดมั่นต้องไม่แตกต่างกันนัก

เราจึงเลือกคนที่ตั้งใจขัดเกลาตนเองเป็นคู่ชีวิต

 

ความสัมพันธ์แบบขัดเกลาตนเองมีข้อดีประการหนึ่ง

เมื่อถึงจุดที่ไม่ลงรอยของความสัมพันธ์ เราทั้งคู่จะไม่โทษใคร

เราทั้งคู่มีหน้าที่ดูแลตนเอง

และเราทั้งคู่มีหน้าที่ทำงานกับตนเอง

ทำงานกับข้อจำกัดของตนเองในเรื่องนี้

 

ไม่มีใครผิด

มีแต่ข้อจำกัด

ไม่มีใครถูก

แค่ บิงโก...เรื่องนีคุณโชคดีที่ไม่มีอุปสรรค  ก็เท่านั้นเอง

Comment

Comment:

Tweet

คงจะไม่มีใครถูกใครผิดจริงๆ

ต่างคนต่างก็ต้องดูแลตัวเอง big smile

#1 By Clepsydra:: on 2009-09-20 09:34