We make each other.

posted on 24 Aug 2009 10:43 by rednary

We  make  each other.

 

ฉันเพิ่งได้ยินคำนี้เร็วๆนี้จากหญิงสาวอันเป็นที่รักคนหนึ่ง

ฉันชอบ  และรู้สึกว่าใช่

ฉัน  ที่ดำรงอยู่  ไม่ใช่เพราะความคิดของฉัน  ไม่ใช่เพราะตัวตนที่ฉันคิดว่าตนเองเป็น

ฉัน  ที่ดำรงอยู่ เป็นอยู่ คือ  ผลผลิตจากความสัมพันธ์

มันเป็นโยงใยที่ซับซ้อน  เป็นสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นได้ทั้งหมด

เราสัมพันธ์กับอะไรบ้าง ใครบ้าง  บนโลกใบนี้

มันเป็นสมมุติที่เกิดจากการหมายตัวตนเรากับสิ่งอื่น อะไรอื่น

เราคงไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างลอยๆ  แยกส่วน 

เราเกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นและสิ่งอื่นก็เกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นๆอีกมากมาย

 

เวลาที่เราสัมพันธ์กับโลกใบนี้ได้ดี  เรามีพลัง เราสามารถขับเคลื่อนตนเองได้มาก

เราสามารถเปิดกว้าง  ผ่อนคลาย และเรียนรู้ได้เยอะ

ในทางตรงกันข้าม  เมื่อมันตรงกันข้าม ทุกอย่างก็ผกผันไปเสียหมด

 

ฉันจะสามารถกล่าวคำว่ารักได้อย่างไร  หากไม่มีใครรับฟัง?

การจุมพิตจะเป็นไปได้อย่างไร หากไม่มีใครให้ประทับรอย?

วิถีของมนุษย์โลก  ก็คงจะเป็นเช่นนั้น

เราให้ เรารับ  เราคุย  เราฟัง เรารักและรับกันและกัน

เธอสร้างฉัน

เราสร้างกันและกัน...เสมอ...

Comment

Comment:

Tweet

ทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นจากความสัมพันธ์เสมอ

#1 By Clepsydra:: on 2009-08-24 20:54